O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie INSIEME to organizacja pozarządowa, non-profit, założona w 2007 roku. Głównym celem Stowarzyszenia  jest integracja Polaków i innych narodowości we Włoszech a także promowanie Polski i podtrzymywanie tradycji narodowych. Stowarzyszenie organizuje spotkania okolicznościowe związane z polską tradycją takie jak: Andrzejki, opłatek polski, Sylwester, karnawał. Dba o dobre imię Polski i Polaków. Inicjuje i prowadzi akcje charytatywne dla Polonii.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest integracja Polonii ze wszystkich krajów Europy. Insieme jest inicjatorem i organizatorem Forum Integracyjnego Polonii Europejskiej, które raz do roku gromadzi w Rzymie kilkuset przedstawicieli Polonii z różnych państw. Stowarzyszenie jest członkiem Związku Polaków we Włoszech reprezentującym prawie 30 polonijnych organizacji pozarządowych w tym kraju; prezes Stowarzyszenia Insieme Bożena Wróblewska jest także wiceprezesem Związku Polaków we Włoszech.

W roku 2020 utrzymanie biura Stowarzyszenia w Rocca di Papa oraz niektóre działania promocyjne na rzecz Stowarzyszenia zostały dofinansowane w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.